Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Клієнт "АС6723" (далі Замовник) при укладанні Договору дає згоду на обробку "АС6723" (далі Виконавец) своїх персональних даних протягом терміну дії даного Договору, а також на наступні 3 (три) роки з моменту укладання даного Договору,  для виконання умов надання послуг за цим Договором та здійснення взаєморозрахунків.

На момент укладання даного Договору  Замовник усвідомлює власні права та відповідальність як суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки персональних даних, які передаються Виконавецем. Виконавець має право надавати доступ чи передавати персональні дані Замовника третім особам виключно для надання послуг за даним Договором.

Замовник погоджується, що інформація, розміщена в Реєстрі про нього як Реєстранта, може бути публічно доступною через сервіс WHOIS.

Для забезпечення механізму трансферу доменного імені, Замовник погоджується з тим, що інформація про нього як про Реєстранта може бути передана третім особам, а саме Оператору Реєстра, Адміністратору публічного домеі, іншому реєстратору з метою обробки, систематизації, збереження ( обновлення, зміни), використання, блокування, знеособлення чи знищення.